Novosti

Okrugli stol u Korenici

23.03.2022. U suradnjis Udrugom zena Nit iz Korenice Centar za zene zrtve rata - ROSA organizirao je 23. ozujka 2022. okrugli stol na temu zastite prava civilnih zrtva rata ukljucujuci zrtve seksualnog nasilja.
Cilj okruglog stola je informirati lokalnu zajednicu o sadrzaju zakona relevantnih za ostvarenje prava civilnih zrtava rata koji su propisani Zakonom o pravima zrtava seksualnog nasilja za vrijeme oruzane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu te Zakonom o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata.
na okruglom stolu su sudjelovale predstavnice lokalnih institucija i organizacija civilnog drustva. Jedna od teme razgovora bila je i organizacija podrske izbjeglicama iz Ukrajine koje su smjestene na podrucju Like.
Na ovaj način želimo doprinijeti podizanju informiranosti provoditelja zakona i zrtava uz podrsku medica mondiale e. V.

› arhiva novosti