Novosti

Organizacijska podrska Centru ROSA

01.09.2022.

Centar za zene zrtve rat - ROSA dobio je organizacijsku podrsku iz Programa Fonda za aktivno gradjanstvo u Hrvatskoj. Ugovor o organizacijskoj podrsci stupio je na snagu 1. rujna 2022. a provedba traje do 30. travnja 2023. godine. Iznos financijske podrske: je 60.000 eura.

Strateske ciljevi za programski i organizacijski razvoj Centra ROSA su:
1. Ostvarivanje prava i osnazivanje zena koje su prezivjele nasilje u ratu i miru, ukljucujuci trgovanje zenama i prostituciju, seksualno nasilje, stetne tradicijske prakse, ratno silovanje i druge oblike ratnog nasilja.
2. Unapredjenje javnih politika i zakonskog okvira prevencije i zastite zena od diskriminacije i nasilja.
3. Podizanje javne svijesti o uzrocima i posljedicama nasilja nad zenama kao najozbiljnije prepreke uspostavljanju ravnopravnosti spolova.
4. Osnazivanje kapaciteta organizacija civilnog drustva i institucija za suzbijanje nasilja nad zenama, suocavanje s prosloscu, tranzicijsku pravdu i izgradnju mira i pravednijeg drustva.

CILJEVI ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA:
1. Podizanje kapaciteta tima i clanica Centra ROSA.
2. Jacanje vidljivosti i prepoznatljivosti organizacije.
3. Osiguranje financijske i institucionalne odrzivosti organizacije.

Programi rada:

1. Pomoc i podrska za zene koje su prezivjele razlicite oblike rodno utemeljenog nasilja putem SOS linije za zrtve trgovanja ljudima, informiranja, osnazivanja i podrske, psiholoskog savjetovanja, pravne pomoci, savjetovanja i zastupanja na sudu.
2. Zenske mirovne politike/rodna dimenzija tranzicijske pravde putem sudjelovanja u mrezama u postkonfliktnim drustvima u svrhu uspostavljanja vladavine zakona i rjesavanja proslih krsenja ljudskih prava.
3. Zagovaranje za unaprijedjenje zenskih prava i polozaja zena u drustvu na nacionalnom i medjunarodnom nivou, pracenje provedbe zakonodavnog okvira, istrazivanja, sastanci i strucni skupovi s predstavnicma institucija, kampanje, zagovaranje za provodjenje medjunarodnih dokumenata.
4. Osnazivanje feministickog pokreta i civilnog drustva putem umrezavanja kroz Zensku mrezu Hrvatske, PETRA Mrezu, WAVE, EWL; suradnje i prijenosa znanja drugim organizacijama i institucijama.
5. Aktivnosti usmjerene na organizacijiski razvoj

› arhiva novosti