Potpora ženskim ljudskim pravima na teritoriju Zapadnog Balkana

Projekt smo osmislile i razvile u suradnji s nizozemskom organizacijom HOM (Humanistisch Overleg Mensenrechten iz Utrehta) i lokalnim partnerskim organizacijama iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Sredstva neophodna za ostvarivanje projekta je osigurala organizacija HOM od strane donatora iz Nizozemske: PSO-a i HIVOS-a.

Projekt ima 2 nivoa, iz cega proizilaze i 2 cilja:

NACIONALNI cilj jest dati pravnu i sociološku analizu stanja o nasilju protiv žena u obitelji u Republici Hrvatskoj. Osnovni fokus je stavljen na međunarodne dokumente (Rezolucije i Deklaracije Vijeca Europe i UN-a: CEDAW, DEWAV, Preporuke Vijeća Europe) i obaveze koje za Vladu proizilaze iz njih. Krajnji cilj i rezultat projekta jest Studija o nasilju protiv žena u obitelji u Republici Hrvatskoj.

REGIONALNI cilj: proizvesti Regionalnu komparativnu studiju o nasilju protiv žena u obitelji u zemljama sudionicama projekta.

Projekt je započeo inicijalnom konferencijom u lipnju 2004. godine u Ohridu (Makedonija) a, prva faza projekta trajala je do 31.03. 2006. Druga faza projekta, koji predstavlja nastavak aktivnosti na nacionalnom nivou, te dogovorenih medunacionalnih aktivnosti traje do 31.07.2006.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE i LPO (Local Project Officers/lokalni/e voditelji/ce projekta, te MENTORICE):

 1. Hrvatska: Centar za žene žrtve rata ROSA (Adriana Bego) i B.a.B.e (Sandra Bencic);
 2. Bosna i Hercegovina: Helsinški odbor građana - Banja Luka (Dragana Dardić), Žene ženama - Sarajevo (Zilka Spahić-Šiljak) i Lara - Bjeljina (Bojana Jovanovic);
 3. Srbija: Glas razlike (Biljana Branković), YUCOM (Zorka Kovacević), Autonomni ženski centar Beograd (Mirjana Tejić)
 4. Crna Gora: SOS Podgorica (Ana Perović), Forum žena Crne Gore (Kaca Duricković)
 5. Makedonija: ESE (Stojana Mišev) i UWOM (Gjorgji Georgijevski/Olgica Apostolova)
 6. Albanija: ACPD (Lida Grabova) i CLCI (Aurela Bozo).
 7. Mentorice projekta: mr. Mirjana Dokmanović i dr. Vesna Nikolić-Ristanović (Srbija), te Arta Mandro (Albanija).
 8. HOM (Bea Stalenhoef, Hansje Plagman, Margareet de Boer), te stručnjakinja za međunarodno pravo Rikki Holmat).

Aktivnosti projekta

REGIONALNE AKTIVNOSTI organizirane u cilju kreiranja smjernica projekta i edukacije lokalnih voditeljica i voditelja projekta:

 • Lipanj 2004. regionalna konferencija u Ohridu (Makedonija)
 • 03. - 09. listopad 2004. Budva (Crna Gora);
 • 05.- 11. studeni 2004. Tirana (Albanija)
 • 10.- 17. ožujak 2005. Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
 • 05. -12. srpanj 2005. Dugi otok (Hrvatska)
 • 06.- 11. studeni 2005. Beograd (Srbija)
 • 05. - 11. veljace 2006. Den Haag i Amsterdam (Nizozemska)

NACIONALNE AKTIVNOSTI:

Kroz predviđene aktivnosti na nacionalnom nivou cilj nam je bio povezati sve organizacije i institucije koje rade na suzbijanju problema nasilja protiv žena u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu smo organizirale 5 okruglih stolova i jednu uličnu akciju koja je za cilj imala ukazati na problem nasilja protiv žena u našem društvu. Zahvaljujući organiziranim okruglim stolovima ostvarile smo suradnju s državnim institucijama, ali isto tako poboljšale suradnju i razmjenu informacija i iskustava s nevladinim organizacijama.

U projektnom razdoblju organizirale smo sljedeće aktivnosti:

 • 01. veljače 2005. Zagreb - okrugli stol s predstavnicama i predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama u obitelji.

  Cilj: upoznavanje, uspostavljanje suradnje i razmjene iskustava.

 • 02. svibnja 2005. Zagreb - sastanak s predstavnicama i predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama u obitelji.

  Fokus: izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, te Kaznenog zakona.

 • 24. listopad 2005. Zagreb - sastanak s predstavnicama ženskih nevladinih organizacija, te drugih institucija koje se bave pružanjem direktne pomoci ženama koje su preživjele nasilje u obitelji.

  Cilj: formuliranje zaključaka i preporuka institucijama Vlade i nevladinim organizacijama

 • 25. studeni 2005. Zagreb, Međunarodni dan borbe protiv nasilje protiv žena koji smo obilježile ulicnom akcijom i tribinom.

  Fokus: Ukazivanje na probleme iz prakse koje silovane žene doživljavaju prilikom sudskih procesa.

 • 15. svibanj 2006. Zagreb - sastanak s predstavnicama sudstva, policije i nevladinih organizacija.

  Fokus: Stupanje na snagu novih odredbi Obiteljskog zakona koje se odnose na nasilje protiv žena u obitelji.

 • 8. lipanj 2006. Zagreb - orugli stol s predstavnicama centara za socijalnu skrb s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, predstavnica nevladinih organizacija koje rade na suzbijanju nasilja protiv žena u obitelji i predstavnica ženske nevladine organizacije Autonomni ženski centar iz Beograda, Bobane Macanović i Tanje Ignjatović.

  Fokus: Prezentiranje dobre prakse koju su razvile aktivistice Autonomnog ženskog centra iz Beograda u suradnji s državnim institucijama (policija, centri za socijalnu skrb...) na lokalnom nivou koji rade na suzbijanju nasilja u obitelji.

Svi okrugli stolovi su organizirani u svrhu prikupljanja podataka za Studiju o nasilju protiv žena u obitelji u Republici Hrvatskoj koja je krajnji proizvod ovog projekta.

Na projektu su radile: Adriana Bego, Ana Skrletović, Romina Belušić i Sandra Benčić (za B.a.B.e.), Neva Tolle, Nela Pamuković, Valentina Andrašek i Durđica Kolarec.