Monitoring i lobiranje

Azil

Trgovanje ženama i prostitucija

Zahtjevi za dekriminalizacijom žena u prostituciji i kriminalizacijom korisinka

Izjave za javnost povodom Svjetskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj, 2006.

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

49. sjednica UN Komisije za status žena, 2005.

Ostali dokumenti