Trgovanje ženama i prostitucija

Aktivnosti programa protiv trgovanja ženama i prostitucije

a) Direktna pomoć ženama koje su preživjele trgovanje ljudima u svrhu seksualng iskorištavanja, te prostituciju

SOS telefon za žrtve trgovanja ženama smo osnovale u listopadu 2002. godine, a 2003. godine preuzet je u Nacionalni progam za suzbijanje trgovanja ljudima, te dobio besplatni broj (0800 77 99). Vođenju SOS linije priključile su se još dvije organizacije (2003. godine OIP Split, a 2005. godine Udruga žena Vukovar). Linija radi 24 sata svakog dana u godini, a od 2005. godine svaka organizacija pokriva 8 sati njenog rada dnevno (od 06-14h, 14-22h, 22-06h), izmjenjujući terminine svakih 4 mjeseca. Tri organizacije zajednički su ujednačile vođenje podataka i kategorije izvještaja.

Na SOS telefonu rade volonterke i zaposlene aktivistice Centra. SOS telefon pruža pomoć žrtvama kao i informacije potencijalnim žrtvama, rodbini, zainteresiranoj javnosti. Za rad na SOS telefonu organiziramo treninge volonterki koje dežuraju na liniji ali su također aktivne u drugim aktivnostima (edukacija, pravni monitoring, izvještaji, konferencije i sl.).

Za rad na SOS telefonu izradile smo brošuru koja sadrži informacije o problemu, zakonskoj regulativi, upute o postupanju, tehnikama savjetovanja i sl.

Osim telefonske, ženama pružamo i osobnu psihološku i pravnu pomoć u savjetovalištu, zastupanje na sudu, direktnu pomoć (za hranu i osnovne potrebe), pomoć u ostvarivanju njihovih prava pri institucijama (državljanstvo, boravak, zdravstvena pomoć, daljnje školovanje, zapošljavanje, smještaj) te lobiramo za unapređivanje tih prava.

Posredujemo u smještaju žena koje su preživjele trgovanje u svrhu prostitucije, te u suradnji s Vladinim uredom za ljudska prava vodimo stan u Zagrebu koji služi za smještaj žena koje su u procesu resocijalizacije.

Zahvaljujući donaciji organizacije Kvinna till Kvinna od 2007. godine raspolažemo vozilom koje je namijenjeno i prijevozu žena koje su preživjele trgovanje ljudima, u sigurni smještaj.

Sklonište smo otvorile u srpnju 2002. godine, međutim kako ono nije prihvaćeno kao dio Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima, što znači da institucije nisu žene identificirane kao žrtve upućivale u naše Sklonište, mi smo poslije nepune godine dana rada bile prisiljene prekinuti njegov rad. Većina žrtava identificirana je od strane MUP-a i Ministarstva socijalne skrbi.

Voditeljica ovog našeg programa je i članica Mobilnog tima koji je dio Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima, sastoji se od stručnjakinja iz nevladinih organizacija te državnih institucija, osposobljene su za identifikaciju žrtava trgovanja ljudima, te reagiraju na poziv policije ili druge institucije koja identificira žrtve, 24 sata dnevno.

Naša je predstavnica članica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, te Operativnog tima u okviru Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima, multidisciplinarnog tima u kojem se odlučuje o pružanju pomoći i podrške žrtvama trgovanja ljudima.

b) Prezentacije dokumentarnih i igranih filmova na temu trgovanja ženama i prostitucije, uz organizirane diskusije.

2002. godine proizvele smo dokumentarni film Pogledaj i razmisli, Ropkinje 21 stoljeća, te ga prezentirale i distribuirale širom RH i susjednih zemalja, te kopiju prevedenu na engleski i u brojnim drugim zemljama.

Film je dan na raspolaganje nekolicini TV redakcija i često je služio za ilustraciju problema o prilozima i emisijama o trgovanju ženama.

Prikupljamo i prikazujemo i druge dokumentarne (Exit, Olga, Kupljena i prodana, itd.) i igrane filmove (Lilja 4ever) na temu trgovanja ženama koje smo prikazujemo u čitavoj RH (primjer održanih: Valpovo, Zadar, Benkovac, Knin, Vukovar, Pakrac, Slavonski Brod, Zagreb, itd.) u suradnji s lokalnim nevladinim organizacijama.

c) Lobiranje za odgovarajuća zakonska rješenja, praćenje provedbe zakona i međunarodnih propisa, Nacionalnog programa i Operativnog plana, Protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, Upute o načinu reguliranja boravka žrtvama trgovanja ljudima, itd.

U fokusu našeg praćenja donošenja, izmjena i provedbi zakona su zakoni relevantni za problem trgovanja ženama i prostituciju. U nekoliko proteklih godina slale smo svoje prijedloge povodom Izmjena i dopuna Kazenenog zakona, prijedloge za izmjene Zakona o prekršajima javnog reda i mira, Zakona o strancima, Zakona o azilu, i dr.

Prateći provedbu zakona i međunarodnih propisa, reagiramo izjavama za javnost ukoliko primijetimo probleme u provedbi, te iznosimo naše prijedloge i zahtjeve.

Publicirale smo tri brošure koje se distribuiraju nadležnim institucijama te NVO-ima kako bi ih upoznale sa specifičnom situacijom u RH u odnosu na prostituciju i trgovanje ženama, iznijele naše zahtjeve, iznijele argumente za izmjene i dopune zakona, i prikazale međunarodni okvir i obaveze RH:

Trgovanje ženama i prostitucija (tri izdanja 2003., 2004., 2005.) u kojoj se iznosi zakonska regualtiva u RH, model dobre prakse u Švedskoj, te naši prijedlozi.

Vodič kroz UN-ov Konvenciju iz 1994. o suzbijanju trgovanja osobama i iskorištavanja prostituciju drugih, autorice Malke Macovich.

Vodič kroz novi UN-ov Protokol protiv trgovanja ljudima, autrice Janice G. Raymond, uz dodatni tekst Gunille Ekberg o švedskom zakonu.

Također smo tiskale letak mreže PETRA, koji sadrži naše zahtjeve, te popis kontakata svih organizacija i SOS linije za pomoć žrtvama trgovanja ženama.

Sve navedene publikacije su široko distribuirane te ih koriste različite ustanove prilikom saborskih, skupštinskih ili drugih rasprava o načinu reguliranja prostitucije i trgovanja ženama (Npr. Ured Vlade RH za ravnopravnost spolova, Saborski odbor za ravnopravnost spolova, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i dr.).

d) Prikupljanje dokumentacije, novinskih isječaka, stručne literature, priručnika, zakona i sl., informiranje javnosti, izjave za medije, intervjui, radijski i TV nastupi

(Sanja, Maja show, TV dnevnik, različite dnevne novine i sl.). Od 2002. godine prikupljamo novinske isječke u četiri kategorije: trgovanje ženama, prostitucija, seksualno nasilje i pornografija. Koristimo ih u informiranju javnosti, edukaciji, istraživanju, izvještajima, javnim tribinama. Prikupljamo stručnu literaturu, primjere kampanja iz naše i drugih država, priručnike za rad na suzbijanju trgovanja ženama, i sl. što dajemo na korištenje zainteresiranim učenicama, studenticama, istraživačicama, novinarima i novinarkama te aktivisticama.

e) Osnivanje i poticanje djelovanja PETRA mreže NVO-a za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama:

CŽŽR-ROSA osnovao je PETRA mrežu u svibnju 2002. godine uz sudjelovanje Helge Konrad, voditeljice Task Force, Pakta o stabilnosti. Pozvale smo organizacije Ženske mreže Hrvatske ali i druge NVO-e da se priključe mreži, te osnažile druge organizacije da počnu raditi na suzbijanju trgovanja ženama, te preuzmu koordinaciju. Izradile smo i web stranicu PETRA Mreže www.petra-nvo.net te potakle druge organizacije da sudjeluju u izradi stranice, pisanju teksta o povijesti i aktivnostima Mreže i sl.

PETRA Mreža sastoji se od 11 organizacija koje su donijele Platformu djelovanja, kriterije za prijem novih članica, obaveze članstva PETRA mreže, a sastaje se svakih 1-3 mjeseca.

U okviru PETRA mreže suorganizirale smo 2 međunarodne konferencije: prvu u suradnji s CARE International-om i Crnogorskim ženskim lobijem, u lipnju 2005. godine u Bijeloj, u Crnoj Gori, te drugu u suradnji s CARE International-om u lipnju 2006. godine u Zagrebu.

f) Organizirale i suorganizirale smo tri javne kampanje sa organizacijama PETRA mreže.

Također smo aktivno sudjelovale u distribuciji materijala kampanje u organizaciji IOM-a. Sve naše kampanje, kao i kampanje u organizaciji IOM-a te Ureda Vlade RH za ljudska prava, nose broj SOS telefona 0800 77 99.

  • 2002. godine izradile smo 4 vrste naljepnica i manjih postera, namijenjenih populaciji mladih djevojaka koje su posebna ranjiva skupina.
  • 2004./2005. godine u suradnji s UN ODC (UN Odjel za suzbijanje droga i kriminaliteta) sa sjedištem u Beču, sudjelovale smo u izradi i distribuirale 4 vrste postera, 3 vrste razglednica, te 2 TV spota, koja su se po prvi put besplatno prikazivala na HRT-u. Također smo osigurale besplatno emitiranje radio jingle-a koji je izradila Ženska grupa Brod, na Radio Sljemenu i Hrvatskom radiju I i II program. Posteri su se dodatno tiskali za City Light distribuciju, dok se uobičajeni format distribuirao po nadležnim institucijama u čitavoj RH. Poruke kampanje su opet bile upućene prvenstveno potencijalnim žrtvama trgovanja ženama ali i podizanju svijesti čitave javnosti.
  • 2006. godine smo zajedno s drugim članicama mreže sukreirale novu kampanju PETRA Mreže, financirana od CARE-a, usmjerenu na ukidanje kažnjavanja žena u prostituciji, te kažnjavanje kupaca u prostituciji.