Publikacije

Centar je izdao sljedeće publikacije:

 • Psihosocijalna podrška za žrtve nasilja u obitelji i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja - priručnik

  Psihosocijalna podrška za žrtve nasilja u obitelji i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja - priručnik


  Zagreb, Veljača 2017.

  publikacija

 • Analiza usklađenosti zakonodavstva RH s Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za 2016. godinu

  Analiza usklađenosti zakonodavstva RH s Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za 2016. godinu


  Drugo dopunjeno izdanje

  Zagreb, Studeni 2016.

  publikacija

 • Indikatori za praćenje primjene odredbi konvencije VE o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  Indikatori za praćenje primjene odredbi konvencije VE o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  Zagreb, 2014.

  publikacija

 • Izvještaj o praćenju primjene nacionalnih i lokalnih politika za zaštitu žena od rodno utemeljenog nasilja

  Izvještaj o praćenju primjene nacionalnih i lokalnih politika za zaštitu žena od rodno utemeljenog nasilja

  Zagreb, 2014.

  publikacija

 • Priručnik za volonterke

  Priručnik za volonterke

  Kako pružiti pomoć i podršku ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju

  Zagreb, Listopad 2015.

  publikacija

 • Priručnik za pružanje pomoći i podrške

  Priručnik za pružanje pomoći i podrške

  ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju

  Zagreb, Listopad 2015.

  publikacija

 • Analiza usklađenosti zakonodavstva RH s Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

  Analiza usklađenosti zakonodavstva RH s Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

  Zagreb, 2014.

  publikacija

 • Pravne i medijske perspektive trgovanja ženama i prostitucije

  Pravne i medijske perspektive trgovanja ženama i prostitucije

  Zagreb, 2009.

  publikacija

 • Analiza politika socijalnog uključivanja žena koje preživljavaju partnersko nasilje

  Analiza politika socijalnog uključivanja žena koje preživljavaju partnersko nasilje

  Zagreb, rujan 2012.

  studija

 • pgsusnnz

  Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom

  Zenica, prosinac 2008.

 • Zbornik (1994.)

  Centar za žene žrtve rata — Zbornik (1994.)

  Zbornik dokumentira prve godine rada Centra za žene žrtve rata.

  Analiza nacionalnih politika BiH

  Analiza nacionalnih politika RH

  Analiza nacionalnih politika RS

 • Grupe samopomoći — Priručnik za voditeljice (1999.)

  Priručnik je nastao kao dio projekta "Trening psihosocijalne pomoći albanskim i kosovskim ženama za rad sa ženama izbjeglicama", postoji i na albanskom jeziku (Grupet e vetëndihmës - doracak për udhëqëset, prevela Marta Civljak).

 • Nasilje protiv žena — istraživanje (2000.)

  Istraživanje je nastalo kao dio kampanje STOP nasilju protiv žena.

 • seks i nasilje

  Seksualno nasilje (2000.)

  Ova knjiga obrađuje različite teme vezane uz seksualno nasilje i prva je u Hrvatskoj koja se bavi isključivo ovom temom.

 • Nasilje nad ženama 2000. - izvještaj istraživanja (2001.)

  Pilot-istraživanje obuhvaca 300 slučajeva iz Crne kronike Večernjeg lista u razdoblju 1992-1997.g. i daje podatke o različitim aspektima nasilja protiv žena (dob žene, dob počinitelja, vrstu događaja, mjesto nasilja, odnos pocinitelja i žrtve, odluke suda i sl.).

 • žene

  Žene obnavljaju sjećanja (2003.)

  Drugo prošireno izdanje zbornika (2003.) — CZŽR deset godina poslije.

 • prostitucija

  Prostitucija i trgovanje ženama (2002.)

  Brošura

 • Dokumentarni film "Pogledaj i razmisli — ropkinje 21.stoljeća" (2003.)

 • Prostitucija i trgovanje ženama (2004.)

  Prošireno i dopunjeno izdanje brošure.

 • rad

  Radikalna feministička terapija (Bonnie Burstow) (2005.)

 • feminizam

  Feministički grupni rad (Sandra Butler and Claire Wintram) (2005.)

 • vodić

  Vodič kroz UN konvenciju 1949., (Malka Marcovich) (2005.)

  Pregled

 • vodić UN

  Vodič kroz UN Palermo protokol (Janice Raymond) (2005.)

  Pregled